Nieuwe Gezins-foto maken, het verhaal, het waarom

Hoe belangrijk is fotografie voor een gezin. Los van dat ik een eigen stijl en gevoel in mijn fotografie leg, is er iets dat de tijd overstijgt in dat fotografische moment. Hier volgt een verhaal van een gezin dat ik al ruim 18 jaar regelmatig in mijn studio heb gehad. Een heftig en emotioneel verhaal. Over de dood van Amber, en het doorgaan als een gezin een dochter verliest. Roel en Christa, en hun kinderen Amber, Sterre en Mare. Een hersenvliesontsteking veranderd binnen 12 uur alles in hun leven. De nieuwe familiefoto is afgelopen mei gefotografeerd. Ze zijn nu ambassadeur voor de Nederlandse meningitis stichting. Het verhaal over Amber, klik hier Het Jeugdjournaal van maandag 10 september om 19.00 uur: Klik hier om te kijken Het is 15 december 2017 als de telefoon in mijn studio gaat. Ik hoor nog net … met Roel van de Bilt. Een wat ik later als een ‘gebroken vader stem’ omschrijf, verteld heel kort… “We willen een nieuwe gezinsfoto. Mijn oudste dochter Amber is op 5 december overleden……..” er volgt een korte stilte “Niet nu maar over een paar maanden, het is nu nog te vroeg” Ik kan niet geloven wat ik hoor.  Alle reactie die ik zal geven kan niet genoeg zijn om dit tactvol genoeg te doen. Dus ik zeg alleen “he, wat, nee” Het begon allemaal 18 jaar geleden in het jaar 2000, toen ik voor de eerste keer een fotosessie maakte van het verse jonge gezin, die net van een baby was bevallen. Amber was geboren. En in de toen voor mij belende stijl op film gefotografeerd in een...

Correctie op Nieuwsbrief van mei 2018

de Nieuwsbrief en AVG ! ! !  c o r r e c t i e  ! ! ! De aangegeven link in dit bericht (nu in grijs aangegeven) werkt niet zoals het moet. Belangrijk is dat je er wel goed inzicht in hebt. De link is hiervoor niet noodzakelijk te gebruiken, omdat onderin de nieuwsbrief de mogelijkheid ook bestaat daarin te kijken. De afbeelding in dit bericht laat zien waar het staat. Dit is een uitvergroting van de regel onderin deze nieuwsbrief, het rood omcirkelde gedeelte is daar ‘aanklikbaar’: Je bent al langere tijd ingeschreven op onze nieuwsbrief met daarin nieuws en informatie over ons bedrijf. Hiermee houden wij je in algemene zin op de hoogte van nieuws en leuke wetenswaardigheden. Het nieuwsbriefbestand bestaat uitsluitend uit naam en e-mailadressen en het is in basis niet voorzien van verdere persoonlijke informatie. Alle ingeschrevenen hebben dit of zelf gedaan via ons contactformulier, of zijn door ons toegevoegd nadat hier om was gevraagd. Wil je de informatie controleren, of aanpassen, zodat je kunt zien welke informatie aan deze nieuwsbrief is gekoppeld, klik dan op deze link. Let wel: Het is altijd mogelijk om je ín of uit te schrijven, bijvoorbeeld via de link links van de ‘update subscription preferences’ onderaan elke...

Dezelfde groep, maar dan anders

Mama en haar kinderen. Twee totaal verschillende settings. De lichte achtergrond, iets wat ik al erg lang doe, en de donkere versie. Intiemer, zwartwit, ander verhaal…… Het lichte fotowerk is gebaseerd op de persoonlijkheden. De springerige types, de denker, de oudste die ook net als mama kijkt en het goed vindt. Het rechtse meisje springt al los van iedereen terwijl de linkse ‘springer’ nog wel verbindt. Uiteindelijk hangt de hele gezins-vorm (de groep als een vorm zien) als een krachtige driehoek aan elkaar. Het donkere fotowerk is van een andere soort. Het roept meer intimiteit op. Dicht bij elkaar en zwartwit, dat zijn wel de ingredienten in dit werk. Ik heb vooral met de armen een ‘omarmende’ zuiverheid laten gebeuren. Vertrouwen, warmte, eigenheid en liefde. TIP: Dan helpt het om vooraf afspraken te maken over...

Hoe ontstaat iets nieuws….

Vaak ontstaat een fotowerk al, wat ik in een voorgesprek zie. Maar uitgaande van een baby of kind, ontstaat er iets dat je moet laten gebeuren. Het gaat om een moeder die voor haar kind haar best doet om vanaf de zijkant gefotografeerd te worden. Het was niet de bedoeling dat ze er zelf op kwam….maar ik kon het niet laten. Het is die interactie die dit beeld zo leuk maakt. De speeltjes in de hand, het trotse en genietende gezicht van de moeder. Het is nieuw beeld geworden. Natuurlijk is het een keuze die ik als fotograaf maak. En natuurlijk moet je anders durven denken. Maar als je je gevoel volgt, klopt het gewoon. Dat verhaal. En, tot slot… ja het is mijn dochter en kleindochter...

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Hier volgt onze Privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)   Studio Henk van Kooten is de verantwoordelijke voor de opslag en verwerking van de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens. Ons: Henk en Christina van Kooten Klant: Opdrachtgever particulier, Opdrachtgever zakelijk Alle onder de AVG vallende gegevens die bij ons van toepassing zijn: – naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) – email – fotowerken in digitale en/of gedrukte vorm In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij: – duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; – proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden – u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; – passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; – uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over uw persoonsgegevens. Telefonisch: 024-3243950 of per email: info@henkvankooten.com Alle door u aan ons verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en zullen dus door ons NOOIT aan derden verstrekt of verkocht worden. Volledige toegang tot uw gegevens is uitsluitend aan: Henk van Kooten, Christina van Kooten Gedeeltelijke toegang hebben: Accountant, RAS Accountancy Boekhoud-programma Informer Gedeeltelijke...